5515 6th St. SE Lakeland, FL 33812 Phone: 863-644-2416